Entitet/kanton:
Kanton Sarajevo
Djelatnost:
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
ID:
4201194380003
Broj zaposlenih:
52
Bonitetna ocjena:
4
Ukupan broj kompanija u djelatnosti:
119
Telefon:
+387 33 726 230
Grupa Asseco SEE jedan je od najvećih operatera u jugoistočnoj Europi u smislu prihoda koji proizlazi iz prodaje softvera i usluga. Kompanija je nastala kao rezultat integracije iskustva, znanja i rješenja glavnih vodećih IT kompanija koje djeluju u regiji. Od početka ova kompanija je usmjerena na razvoj i prodaju vlastitih vlasničkih rješenja.