Entitet/kanton:
Kanton Sarajevo
Djelatnost:
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ID:
4200041930008
Datum osnivanja:
2000. godina
Broj zaposlenih:
98
Bonitetna ocjena:
3
Ukupan broj kompanija u djelatnosti:
2937
CAGR:
44%
Fotografija kompanije
Telefon:
+387 33 774 774
Establish d.o.o. je kompanija koja je osnovana 2000. godine kao dio ASA Grupacije koja u svojoj ponudi ima širok spektar usluga i rješenja u domenu informacionih tehnologija, kao i bogat izbor proizvoda koji zadovoljavaju savremene poslovne procese. Ova kompanija je kontinuirano posvećena pružanju čvrstog IT oslonca svim segmentima ASA i Prevent grupacije, što podrazumijeva pružanje podrške poslovnim procesima u oblastma prodaje, administracije, finansija, marketinga i proizvodnje.