Entitet/kanton:
Kanton Sarajevo
Djelatnost:
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
ID:
4263680650000
Datum osnivanja:
2014. godina
Broj zaposlenih:
19
Bonitetna ocjena:
5
Ukupan broj kompanija u djelatnosti:
106
CAGR:
310
Telefon:
+387 33 902 002
Orbis Project d.o.o. specijalizirana je kompanija za direktnu prodaju usluga te je od 2014. godine ovlašteni partner mnogih renomiranih kompanija na području proaktivne prodaje usluga. Kao najveći partner HT Eroneta i EuroproNet Bosnia u direktnoj prodaji usluga, s više od 30 stalno zaposlenih djelatnika, Orbis Project je ujedno i jedina kompanija u Bosni i Hercegovini, koja se bavi direktnom prodajom usluga. Zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orjentiranom tržišnom pristupu, u kanalu direktne prodaje usluga, od samog osnutka 2014. godine kompanija kontinuirano bilježi rast i razvoj, što su prepoznali mnogi renomirani partneri te promjenili orjentaciju svog poslovanja u smijeru direktne prodaje i pokrenuli razvoj projekta o posredničkoj suradnji sa ovom kompanijom.