Entitet/kanton:
Zeničko-Dobojski kanton
Djelatnost:
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
ID:
4218396980002
Datum osnivanja:
2002. godina
Broj zaposlenih:
45
Bonitetna ocjena:
4
Ukupan broj kompanija u djelatnosti:
50
Telefon:
+38732 654-600
Saračević d.o.o. je privatna kompanija registrovana za promet na veliko proizvodima i poluproizvodima crne i obojene metalurgije. Osnovana je krajem 2002. godine i trenutno ima 45 uposlenih. Kompanija Saračević d.o.o. od svog osnivanja nastoji da kontinuirano osposobljava svoje ljudske i mašinske resurse da bi odgovorila potrebama i zahtjevima kupca. Počela je sa prometom roba široke potrošnje da bi se od 2007. godine počela specijalizirati za promet proizvodima crne i obojene metalurgije.