Naziv kompanije Entitet/kanton Djelatnost
Green Energy Solution (GES) d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo GRAĐEVINARSTVO
“TURBO-TRADE” d.o.o. Cazin Unsko-Sanski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
“BOSNA-LIFT” d.o.o. Tuzla Tuzlanski kanton GRAĐEVINARSTVO
Institut GIT d.o.o. Tuzla Tuzlanski kanton STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
“BOJO-METAL” d.o.o. Kiseljak Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
JP “LOKOM” d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
MP Pandurević d.o.o. Modriča Republika Srpska GRAĐEVINARSTVO
LRC d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
DUO MONT d.o.o. Zenica Zeničko-Dobojski kanton GRAĐEVINARSTVO
AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Zeničko-Dobojski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
BUDO-EXPORT d.o.o. Žepče Zeničko-Dobojski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
EMMS d.o.o. Jelah-Tešanj Zeničko-Dobojski kanton ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
INTER d.o.o. Tešanj Zeničko-Dobojski kanton GRAĐEVINARSTVO
EURO-ROAL d.o.o. Doboj Jug Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
ALMY d.o.o. Zenica Zeničko-Dobojski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
CLIENT MARKETING d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
ČIP-SISTEMI d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš Kanton Sarajevo SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
PEPLAST d.o.o. Odžak Kanton Posavski PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
FIXIT d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
GEOINVEST d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
TELINVEST d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
Zira Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
BH Telecom Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
ATT d.o.o. Visoko Zeničko-Dobojski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Inter Connect Hercegovačko Neretvanski kanton STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
JLZ Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
Metromedia Republika Srpska STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
TDS Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Magros- Veletrgovina Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Nsoft Hercegovačko Neretvanski kanton INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
EXCLUSIVE CHANGE d.o.o. Kanton Sarajevo FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
Domavija d.o.o. Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
AX-SOLING d.o.o. Zapadno-Hercegovački kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Schachermayer d.o.o. Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Orbis project Kanton Sarajevo OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
Disk d.o.o. Živinice Tuzlanski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Zeka-Comerc d.o.o. Tuzlanski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Fis d.o.o. Vitez Srednje-Bosanski kanton TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Aparthotel Amicus d.o.o. Hercegovačko Neretvanski kanton DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO)
Vaillant Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Eti Sarajevo d.o.o. Kanton Sarajevo PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
In Time d.o.o Kanton Sarajevo PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
Asseco See d.o.o. Kanton Sarajevo INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
Saračević d.o.o. Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Franck d.o.o. Kanton Sarajevo PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Tvornica Cementa Kakanj d.d Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Dm Drogerie Markt d.o.o. Kanton Sarajevo TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
ArcelorMittal d.o.o. Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Peplast d.o.o. Kanton Posavski PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Madi d.o.o. Zeničko-Dobojski kanton PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MBA Centar Kanton Sarajevo PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
“ZOO CENTAR” d.o.o. Sarajevo Kanton Sarajevo POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
Establish d.o.o. Kanton Sarajevo STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
Media Biro By Mirnes Kanton Sarajevo OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
City Šped d.o.o. Kanton Sarajevo PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE