Potražnja za kreditima od strane preduzeća i stanovništva u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine sve više raste

01/09/2023. | Novosti

U anketi o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH koju je uradila Centralna banka BiH navodi se da se potražnja preduzeća za kreditima naročito odnosi na dugoročne kredite, jer je neto procenat povećanja potražnje preduzeća za dugoročnim kreditima bio 0,5 (ili 50%), dok je potražnja za kratkoročne kredite porasla nešto manje. “Glavni faktori koji su doprinijeli...

CBBiH: Na kraju 2022. godine u BiH bilo aktivno 2,33 miliona bankovnih kartica

20/03/2023. | Novosti

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovan godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH, u 2022. godini. Na kraju protekle godine ukupan broj aktivnih kartica je iznosio 2.333.131 i veći je za 114.202 u odnosu na 2021. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, ukupna...