fbpx

Zastarni rok za usluge međunarodnog transporta

31/05/2018. | Tema u fokusu

S obzirom na veliki broj subjekata u djelatnosti drumskog saobraćaja, veoma zanimljivo je tumačenje odredbi Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom ili popularnije CMR Konvenciju. Ova Konvencija primjenjuje se na sve ugovore o prevozu vozilima drumskog saobraćaj uz naknadu, ako se mjesto preuzimanja robe i mjesto predviđeno za neku isporuku nalaze u različitim...