Nova uprava u Fabrici cementa Lukavac

28/08/2018. | Tema u fokusu

Odlukom Nadzornog odbora Fabrike cementa Lukavac došlo je do promjene u sazivu Uprave Društva koje će sada zastupati Stjepan Kumrić na mjestu predsjednika Uprave i generalnog direktora, te Daniel Maschtovsky kao član Uprave. Dosadašnji generalni direktor Izet Imamović, nakon godina uspješnog rukovođenja ovom fabrikom, preuzima mjesto predsjednika Nadzornog odbora. „Najprije zahvala kolegi Imamoviću na uspješnom...