M&I Systems Co. je kompanija koju ne napuštaju ni klijenti ni zaposlenici

M&I Systems Co. je privatna kompanija osnovana 1999. godine u Banjoj Luci i danas je jedna od...