Bečki ekspert za slušne implantate u stručnoj posjeti UKC Tuzla

U stručnoj posjeti Klinici za za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC Tuzla...