Digitalizacija u bankarskom sektoru: Da li bankarstvo postaje #banktech-arstvo?

Banke moraju djelovati sada, kako bi se pripremile za budućnost u kojoj će presudnu ulogu imati...