Kako visočki KTK i danas živi kroz ljude koje je izgradio i poslove koje je izrodio

Visoko je oduvijek bilo poznato po kožarstvu, a kako ne bi kada je KTK obučavao najbolje majstore...