Nije samo problem što plastični otpad visi na drveću već što ga unosimo u organizam

Plastični otpad razbacan u prirodi je veoma štetan za ljudsko zdravlje i mora se pravilno odlagati...