P2P Logistics bilježi porast prometa i dobiti u prvim mjesecima 2024.

03/06/2024. | Tema u fokusu

Koristeći profesionalnost, inovativnost i kreativnost u radu, zahvaljujući čemu pomiču  granice u pružanju svojih usluga, P2P Logistics d.o.o., koja je osnovana 2019. godine, za vrlo kratko vrijeme svrstala se u rang brzorastućih kompanija u BiH. Danas je  kompanija P2P Logistics  postala prepoznatljivo društvo u regiji u pružanju kompletnih usluga u oblasti međunarodnog transporta i logistike,...