Addiko banka uručila iKids pametne satove djeci s poremećajima iz autističnog spektra

Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banjaluka, uručio je 30 iKids pametnih satova...