Vlada FBiH: Za kreditno-garantne programe osigurano 103 miliona KM

21/10/2021. | Novosti

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 3.000.000 KM. Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju preduzeća i obrti...