Indeks razvijenosti BPK Goražde povećan na 95,1

11/11/2018. | Novosti

Indeks razvijenosti Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde povećan je sa 91,8 na 95,1 u 2017. godini navodi se u Izvještaju o razvoju koji je sa Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za prošlu godinu,usvojila kantonalna Vlada. Premijer BPK Goražde Emir Oković rekao je da su u izradi ovog izvještaja  korišteni  podaci Federalnog zavoda za statistiku,...

Po indeksu razvijenosti u FBiH, Kanton Sarajevo na prvom mjestu

14/09/2018. | Novosti

Vlada Kantona Sarajevo je na 142. redovnoj sjednici usvojila Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2017. godinu u kojem se analiziraju ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekti razvoja, od 2014. do 2017. godine, a koji su sadržani u Strategiji razvoja KS. Prvi dio ovog izvještaja prikazuje nivo razvijenosti Kantona Sarajevo u FBiH, analizira makroekonomske karakteristike,...