Razvojni zamah Fabrike betona Ingram: Kompanija sa preko 180 zaposlenih u velikoj ekspanziji

Kompanija Ingram iz Srebrenika je u 2022. godini uspješno kompletirala implementaciju strateškog...