INPROZ Group u Tuzli gradi poslovni objekat Kino Mladost

05/07/2021. | Novosti

INPROZ Group iz Tuzle krajem jula počinje gradnju novog poslovnog objekta Kino Mladost na lokaciji Pazar u Tuzli. Novoprojektovani objekat je smješten na lokalitetu nekadašnjeg kino dvorane – Kino Mladost. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi...