Jedanan od najvećih medicinskih trendova 21. vijeka: U Beču se osniva Centar za preciznu medicinu

U najboljem gradu za život na svijetu krajem 2026. godine će biti osnovan Centar za preciznu...