IRB prodaje akcije osam preduzeća iz portfelja Fonda za restituciju RS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske organizuje prodaju paketa akcija osam preduzeća iz...