PKFBiH – Konstituisana Matična sekcija inžinjera geologije Inžinjerske komore FBiH

U Privrednoj komori FBiH konstituisana je Matična sekcija inžinjera geologije Inžinjerske komore...