IO UPFBiH: Hitno donijeti izmjene i dopune Zakona o radu FBiH

14/05/2020. | Novosti

Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira na hitnom donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, kako bi se kompanijama u FBiH omogućilo neometano funkcioniranje tokom i nakon trajanja krize izazavane pandemijom koronavirusa. IO UPFBiH je podržao donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu u tekstu koji je predložila Vlada FBiH, a...