IO UPFBiH: Hitno donijeti izmjene i dopune Zakona o radu FBiH

Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira na hitnom donošenju...