Prezentacija rezultata istraživanja o javnim nabavkama u ponedjeljak u Sarajevu

17/05/2019. | Novosti

Već treću godinu, u kontinuitetu, tim monitora Fonda otvoreno društvo BiH (FODBiH), Transparency International BiH (TIBiH) i UG „Tender“ Banja Luka vrši monitoring aktuelnih postupka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a javnost je u realnom vremenu informisana o svim nepravilnostima uočenim tokom monitoringa. Isti tim je proveo i istraživanje među kompanijama koje su učestvovale...