BBI banka se priključila novoj globalnoj platformi za privatni sektor

Bosna Bank International (BBI) i Islamska korporacija za razvoj privatnog sektora (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector – ICD) potpisali su u Džedi u Saudijskoj Arabiji Memorandum o razumijevanju kojim se BBI banka priključila novoj globalnoj platformi za privatni sektor. Ova incijativa pokrenuta je na 44. godišnjem sastanku Upravnog odobra Islamske razvojne...