Spoj vrhunskih stručnjaka i mladih ljudi za brzi rast kompanije Green Energy Solution

Green Energy Solution d.o.o. Sarajevo je veoma mlada i brzorastuća kompanija, a čini je mladi i...