Utvrđen prijedlog zakona o izmjeni zakona o doprinosima

06/11/2020. | Novosti

Vlada Federacije BiH je na sjedinci utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, čime je rok za primjenu člana 20a. produžen do 31.12.2021. godine. Naime, ovaj član propisuje plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini proizvod prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 prosječne mjesečne neto...