Olovo pored ljekovite banje ima i niz znamenitih lokacija

Za općinu u kojoj danas živi oko 10.000 ljudi može se reći da je mjesto zanimljive raznovrsnosti koju su proizvele prirodne i kulturno-historijske prilike. Olovo leži na sastavcima krakova Stupčanice i Bioštice koje čine Krivaju. Prvi put je spomenuto u 14. vijeku, tada pod nazivom Plumbum, što na latinskom znači olovo. Najstarije Gospino svetište na...