Vlada KS – Strateškim smjernicama za jačanje ekonomije BiH

U Vladi Kantona Sarajevo održan je radni sastanak i prezentacija Akcionog plana i “Strateških...