Vlada KS – Strateškim smjernicama za jačanje ekonomije BiH

23/06/2020. | Novosti

U Vladi Kantona Sarajevo održan je radni sastanak i prezentacija Akcionog plana i “Strateških inicijativa za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine”, dokumenta koji je nastao na platformi Sarajevo Business Foruma (SBF) i koji je pripremljen od tržišnih lidera i vodećih domaćih eksperata iz zemlje i inozemstva. Članovi delegacije, Amer Bukvić, predsjednik...