Značajan pad javnih nabavki bankarskih i usluga osiguranja u doba koronavirusa

24/06/2020. | Novosti

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u prethodna tri mjeseca objavljeno je 15,2 posto manje javnih nabavki bankarskih usluga te 17,7 posto manje usluga osiguranja u odnosu na prethodnu godinu. U martu, aprilu i maju tekuće godine raspisano je 56 tendera za nabavku bankarskih usluga, dok je 2019. godine u istom periodu...

Analiza: Javne nabavke u BiH u doba korone

13/05/2020. | Novosti

U martu i aprilu ove godine objavljeno je 26,5 posto manje tendera nego u istom razdoblju prošle godine. Prema podacima kojima raspolaže Briefing, agencija za praćenje i analizu tendera, u posmatranom periodu 2020. godine objavljeno je 4.519 tendera. U istom periodu prošle godine objavljena su 6.143 tendera. U aprilu 2020. je objavljeno 2.010 tendera dok...

Agencija za javne nabavke upozorila na zloupotrebe pri javnim nabavkama u pandemijskoj krizi

10/04/2020. | Novosti

Agencija za javne nabavke upozorila na zloupotrebe pri javnim nabavkama u pandemijskoj krizi, te kako su objavili do sada je zabilježeno 120 neregularnih postupaka, odnosno postupaka u kojima ima nelogičnosti, pri javnim nabavkama koje imaju veze sa aktuelnom situacijom. Institucije koje štite zakonitost, vrlo su značajne, u svakoj zemlji. A posebno u vremenima kriza, kada...

Prezentacija rezultata istraživanja o javnim nabavkama u ponedjeljak u Sarajevu

17/05/2019. | Novosti

Već treću godinu, u kontinuitetu, tim monitora Fonda otvoreno društvo BiH (FODBiH), Transparency International BiH (TIBiH) i UG „Tender“ Banja Luka vrši monitoring aktuelnih postupka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a javnost je u realnom vremenu informisana o svim nepravilnostima uočenim tokom monitoringa. Isti tim je proveo i istraživanje među kompanijama koje su učestvovale...

BiH rekorder u regionu po žalbama na javne nabavke

27/06/2018. | Novosti

Bosna i Hercegovina rekorder je u regionu kada su u pitanju žalbe na postupke javnih nabavki, koji vrlo često traju i duže od godinu, ali i po broju članova komisije koji to rješavaju. Kancelarija za razmatranje žalbi ima ukupno 17 članova u tri filijale, dok recimo Srbija, koja ima približan broj žalbi, ima devet članova...