JP NIO Službeni List Bosne i Hercegovine implementirao standard kvaliteta ISO 9001:2015

24/04/2020. | Novosti

Quality Cert iz Sarajeva implementirao standard sistema menadžmeta kvaliteta ISO 9001:2015 u JP NIO Službeni List Bosne i Hercegovine. U realizaciji navedenog projekta, naglasak je bio na implementaciji ISO 9001:2015, ali i integraciji sistema menadžmenta (IMS) obzirom da su učesnici veoma dobro upoznati sa pojedinačnim ISO menadžment sistemima. Ovaj standard veoma je važan za unapređenje...