Za rekonstrukciju i opremanje školskih kabineta u KS 4 miliona KM

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo pokrenulo je aktivnosti na izradi registra...