PZ DEDINA – izgradnjom vlastite elektrane do ušteda troškova

Jedan od vodećih prerađivača bagremovog drveta u finalni proizvod u Evropi, Poljoprivredna zadruga...