Može li ekonomska kriza pružiti novi podsticaj za regionalnu saradnju

Dijalog, saradnja i primjena inovativnih rješenja na osnovu standarda EU su glavni stubovi...