Sicon SAS iz Tuzle: Planiraju postati vrhunski inženjerski centar

Kompanija Sicon SAS d. o. o. Tuzla namjerava postati vrhunski inženjerski centar u kojem će se...