Osigurana sredstva za dionicu Ovčari – Mostar sjever na koridoru Vc

Vijeće ministara ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora,...