Zenička industrija mlijeka značajno investirala u modernizaciju opreme

Najveća mljekara u srednjoj Bosni “Zenička industrija mlijeka“ u proteklom periodu radila je na...