Većina fondova u zelenom

Među 88 otvorenih investicijskih fondova prevladali su fondovi koji su zabilježili porast...