Smanjuju broj radnih dana, a plaća ostaje ista

20/07/2018. | Novosti

Kompanija iz Novog Zelanda Perpetual Guardian želi uvesti četvorodnevnu radnu sedmicu, jer se eksperiment koji su sproveli pokazao uspješnim. Kako navode, svi zaposleni su pokazali veću produktivnost, manji nivo stresa i bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, a sve to zbog jednog manje radnog dana u sedmici. Više od 240 zaposlenih bili su plaćeni...