fbpx

Sigurnost i zaštita zdravlja radnika kod rada od kuće

09/02/2021. | Tema u fokusu

U vrijeme pandemije izrazito je aktuelna tema rada od kuće i brojne su firme koje su se opredijelile da jedan dio poslova radnici obavljaju od kuće. Kako u Bosni i Hercegovini ne postoji poseban propis koji uređuje zaštitu na radu zaposlenih koji rade od kuće, pokazala se potreba da se poslodavcima i zaposlenima predoče rješenja...