fbpx

Članovi VSI-a do sada su u BiH investirali više od 9 milijardi KM

05/10/2019. | Tema u fokusu

Vijeće stranih investitora (VSI)/Foreign Investors Council (FIC) je najznačajnija neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese investitora u Bosni i Hercegovini. VSI je osnovan 2006. godine sa ciljem zagovaranja poboljšanja investicionog i poslovnog okruženja u BiH za opštu dobrobit budućeg ekonomskog razvoja te uspostavljanja komunikacije i saradnje između stranih investitora i vlasti u BiH. Misija VSI-a...

Kako su članice VSI investirale u protekloj godini u BiH?

27/07/2018. | Tema u fokusu

Od početka svog poslovanja u Bosni i Hercegovini, 46 posto članica Vijeća stranih investitora koje su učestvovale u anketi za publikaciju ”Poslovni barometar” realiziralo je investicije u iznosu od 1 do 100 miliona KM, 20 posto ih je ukupno investiralo iznos od 50 hiljada do 1 miliona KM, isto toliko ih je investiralo iznos manji...

Poslovna klima u BiH daleko od idealne

26/07/2018. | Tema u fokusu

Kada su u pitanju ekonomski i poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini u 2018., a u odnosu na godinu ranije, čak 48 posto ispitanika smatra da nije došlo do promjena, njih 23 posto istaknuli su kako su uslovi bolji, dok 29 posto anketiranih misli kako se poslovni ambijent donekle i pogoršao. Rezultati su to istraživanja...

Politička nestabilnost u BiH odbija milijarde maraka stranih investicija

25/07/2018. | Novosti

Oko 71 posto anketiranih poduzetnika, koji su članovi Vijeća za strane investicije, smatra kako je poslovno okruženje u BiH nepredvidivo, što izaziva negativan učinak za privlačenje stranih investicija. To je rezultat istraživanja koje je Vijeće za strane investicije u BiH iznijelo u svojoj publikaciji pod nazivom “Poslovni barometar u BiH” i koja je nedavno prezentirana...

Vijeće stranih investitora obilježilo 12 godina rada u BiH

04/07/2018. | Tema u fokusu

Vijeće stranih investitora obilježilo je u sarajevskoj Vijećnici  12 godina aktivnog rada te organizacije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik VSI-a Branimir Muidža istaknuo je da je u drugom izdanju “Poslovnog barometra” navedeno da nijedan ozbiljan strani investitor dosad nije izgubio svoj kapital u BiH, a 70 posto ih namjerava reinvestirati svoju dobit u naredne tri...