Arbitraža kao efikasan mehanizam rješavanja privrednih sporova

Prednosti primjene arbitraže u poslovanju predstavljene su na treningu koji je organizirala...