Komunikacija je ključ: Počeo je PROACTIVE 2023

25/05/2023. | BiH | Najava događaja | Novosti

Rodna neravnopravnost, pa i u komunikacijama u kojim dominiraju žene, je prisutna iako je skrivena a ključne odluke i dalje donose muškarci na liderskim pozicijama, pokazuju istraživanja a potvrdilo je ono koje je realizovala vanredna prof. dr Alenka Jelen sa Univerziteta Sterling u Škotskoj. Jelen je otvorila PROACTIVE 2023 konferenciju i jasno ukazala na činjenicu...

Sutra počinje PROACTIVE 2023

24/05/2023. | BiH | Najava događaja

Konferenciju će važnim predavanjem pod nazivom ”Kakve veze rod ima s tim? Kako neoliberalni postfeministički senzibilitet koči održivi razvoj i averziju prema toksičnoj kulturi u slovenačkim odnosima s javnošću” otvoriti prof. dr Alenka Jelen. Prof. dr Alenka Jelen je doktorirala sociološko-komunikacijske nauke na Univerzitetu u Ljubljani a pridružila se Univerzitetu Stirling 2013. godine, gdje je vanredna...