Sumero uz Porsche BH brže do društva jednakih mogućnosti u BiH

Direktor Porsche BH Senad Olovčić i direktor SUMERO centra za podršku osobama s invaliditetom u...