Više od 2,5 miliona KM za uvezivanje radnog staža 188 radnika

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,...