Kod Mostara planirano odlagalište građevinskog otpada za potrebe Koridora 5C

21/02/2022. | Novosti

U blizini mostarske deponije Uborak planirana je gradnja odlagališta građevinskog otpada za potrebe izgradnje dionice autoceste na Koridoru 5C Mostar sjever – Mostar jug, a potom će na istoj lokaciji biti sagrađeni i zona za rekreaciju i vodeni park. – Ukupan ostatak građevinskog materijala koji će, prema procijeni na osnovu okvirnog projekta, nastati tokom izgradnje ove...