Grad Mostar razmatra uvođenje privatne kompanije u posao sanacije deponije Uborak

14/01/2022. | Novosti

Na upit novinara što se po pitanju deponije radi u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić je tokom sastanka sa ministrom privrede Hrvatske kazao kako su nedavno potpisali mandatno pismo kako bi ove godine krenuli s petogodišnjim planom prilagodbe odlagališta komunalnog otpada na Uborku. – Ideja je da se lokalitet Uborak Buđevci kompletno sanira, a do...