Grad Mostar razmatra uvođenje privatne kompanije u posao sanacije deponije Uborak

Na upit novinara što se po pitanju deponije radi u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić je...