Poreske olakšice znače više naknade za učenike i manje administracije za poslodavce

26/01/2023. | Novosti

Stimulativne poreske politike kao dio seta pretpostavki važnih za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, pokazale su se kao dobra praksa u drugim zemljama koje služe kao uzor u radu Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja. Među dosadašnjim rezultatima angažmana Grupe je usvajanje inicijativa za dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na...

Vlada KS će se uključiti u rekonstrukciju sportske sale OŠ Mehmedalija Mak Dizdar

13/10/2021. | Novosti

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović posjetili su juče Osnovnu školu Mehmedalija Mak Dizdar, gdje su u toku radovi na rekonstrukcija sportske sale. Kako je izneseno ovom prilikom, dosadašnje radove na ovoj sali je finansirala Općina Novi Grad, a kako bi radovi do kraja bili kvalitetno...