Neophodne izmjene Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

08/07/2021. | Novosti

U organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je, prije dva dana, održan Okrugli sto „Izazovi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu“ na kojem su, pored rukovodstva Agencija i Stručnog savjeta Agencije, učešće uzeli predstavnici Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnici Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine,...