Razvoj jedinstvene turističke destinacije na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići

Razvojna Agencija Žepče (RAŽ) i Udruženje građana Fojničani Maglaj (UGF) započeli su...